Alternatif mi, Tamamlayıcı mı, Bütüncül mü bu terapiler?

En son güncellendiği tarih: 5 Ara 2020

Bir süredir konunun sakinleşmesini bekliyorum. Ancak insanlık tarihinin başından beri var olan bir konunun, insan psikolojisi üzerindeki etkisi de kalıtsal oluyor. Ve dolayısıyla kolektif bilinçte uzun süre etkisini sürdürüyor, diğer bir deyişle sinir sisteminden çabuk atılamıyor. Tahmin edebileceğiniz üzere, salgın hastalıklardan bahsediyorum.


Güncel bir örneği ile karşı karşıyayız. Konunun sadece kendisi bile, sinir sistemimize en primitif seviye olan can korkusu üzerinden yüklendiği için, oldukça büyük bir endişe yaratıyor. Buna bir süredir art arda gelen deprem, ekonomik sıkıntı gibi hayati seviyede üzücü haberler de eklendiğinde, toplam etki, sistemimizi derinden sarsabilecek hatta dış dünyadan kopma isteği uyandırabilecek bir seviyeye kadar ulaşabiliyor.[1]Bu noktada psikolog ve/ya psikiyatristlere başvurmak, ya da daha geniş kapsamlı bir destek olarak sinir sistemini sistematik olarak güçlendirecek çalışmalar yapmak, belki de salgından korunmak için maske takmak kadar kritik bir tedbir. Zira giderek daha net göründüğü üzere, insan sadece beden değildir. Bilinç ve duygu düzeyinde de etkiler alan çok katmanlı varlıklar olduğumuz için; sağlığımız tehdit altında kaldığında, tüm katmanlarımızı birlikte ele alan bütüncül bir bakıma girmek durumundayızdır.


Peki nasıl oluyor bu bütüncül sağlık hizmetleri?

Modern tıbbın yerine koyacağımız, ondan daha etkili başka bir şey mi tavsiye ediliyor bize? Hem evet, hem hayır! Bütüncül sağlık yaklaşımı, modern tıbbın yanı sıra geleneksel ve tamamlayıcı yaklaşımları da içine alarak kişiyi bir bütün olarak değerlendirmeye alan “çoklu bir sağlık anlayışını” temsil eder.[2] Ancak günümüzde oldukça yaygın bir yanılgı olarak, Bütüncül tedavi, Alternatif tıp ve Tamamlayıcı terapi terimleri, birbirinin yerine kullanılmaktadır. Söz konusu ayrımı, kurumsal bir otoritenin tanımıyla sunmak en doğrusu olur:


Amerika Birleşik Devletleri Sağlık ve İnsan Hizmetleri Bakanlığı bünyesinde kurulmuş olan “Ulusal Tamamlayıcı ve Bütüncül Sağlık Merkezi (NCCIH)” bu konuya şu şekilde açıklık getiriyor:[3]


1- Geleneksel tıp yerine ana akım olmayan bir uygulama kullanılırsa, “alternatif” olarak kabul edilir.[4]

2- Ana akım olmayan bir uygulama geleneksel tıpla birlikte kullanılırsa, “tamamlayıcı” kabul edilir.[5]

3- “Bütüncül” sağlık hizmetleri ise, genellikle geleneksel ve tamamlayıcı yaklaşımları koordine bir şekilde bir araya getirir. Sağlık ve zindeliğe (genellikle zihinsel, duygusal, işlevsel, manevi, sosyal ve toplumsal yönleri de içeren) bütünsel, hasta odaklı bir yaklaşımı ve örneğin bir organ sistemi yerine tüm insanı tedavi etmeyi vurgular. Farklı sağlayıcılar ve kurumlar arasında iyi koordine edilmiş bakımı hedefler.[6]


Bu yaklaşımların ortak yanı, tümünün genel olarak tedaviye önleyici bir felsefeden yaklaşmaları, vücudun kendi doğal iyileştirme mekanizmalarını harekete geçirmesini amaçlayarak; vücudu ve/ya ruhu güçlendirmeye, yaşam ve diyet kalıplarını değiştirmeye çalışmaları, kişinin sağlık sorununu bu şekilde ortadan kaldırmaya ve bunun da ötesinde hastalığa dayanıklı hale gelmesini sağlamaya çalışmalarıdır.[7]

Heal&More®’u bütüncül sağlık yaklaşımını ülkemizde temsil etmek amacıyla kurduğum ve geçen 3 senelik süreçte modern tıpla karşılıklı bir destek çerçevesinde ilerlemiş olmanın gururunu yaşadığım için, bu ayrımı netleştirmek benim açımdan önemli bir amaçtı. Bu konuda ileriki zamanlarda daha detaylı bilgiler vermeyi hedefliyorum. Hepimizin bütünüyle sağlıklı olduğumuz günlerimiz bol olsun…


[1] https://ruhsagligidernegi.org/korono-korku-salgini-basin-aciklamasi/

[2] https://www.researchgate.net/publication/251380430_Marketing_Complementary_and_Alternative_Medical_Therapies

[3] https://nccih.nih.gov/about/ataglance

[4] https://nccih.nih.gov/health/integrative-health

[5] https://nccih.nih.gov/health/integrative-health

[6] https://nccih.nih.gov/health/integrative-health

[7] https://www.researchgate.net/publication/251380430_Marketing_Complementary_and_Alternative_Medical_Therapies


16 görüntüleme0 yorum

Son Paylaşımlar

Hepsini Gör