Artık konumuz Wellness değil, Wellbeing

En son güncellendiği tarih: 19 Şub 2020

Sözlükte her ikisi de Türkçe’ye “sağlıklı / iyi olma hali” olarak çevrilse de, #wellness ve #wellbeing aslında birbirinden çok farklı kavramlar. Wellness deyimine uzun zamandır aşinayız. Genellikle spor ve iyi beslenmenin yer aldığı bir sağlıklı yaşam halini tanımlamak için kullanıyoruz. Wellness için her şeyden önce #spor yapıyor, #organik besleniyor, #detoksa giriyor, #spa ya gidiyor ya da mümkünse yıllık tatilimizin bir kısmını wellness merkezlerinde geçiriyoruz. Ne var ki bedenimize odaklanan wellness’ın giderek uzayan bu “yapılması gerekenler listesi” bizi daha sağlıklı bir hale mi getiriyor yoksa erişilmesi güç kriterleri ile psikolojimize yeni bir baskı mı yaratıyor bu konu tartışmaya açık hale gelmiş durumda. *


Öte yandan henüz ülkemizde ayrımına varılmamış bir başka kavram olan wellbeing ile tanışmamızın zamanı gelmiş olabilir. “Refah halinde olmak” ya da “mutlu hissetmek” olarak Türkçeleştirebileceğimiz bu terim, wellness’ı kapsamakla birlikte, günlük yaşam içine sıkıştırılan ve çoğunlukla bedene yönelik yapılan anlık iyileştirme müdahalelerinden çok, daha uzun vadeli ve sakin bir “iyi olma” haline işaret eder… Wellness, zinde kalma aktiviteleri ile ulaşılan fiziksel sağlığı tanımlarken, Refah (wellbeing), adı üstünde, daha bütüncül bir bakış açısıyla ferah yaşam deneyimini ifade eder.[1]Wellbeing bir tür hayatının iyi olmasını hissetme halidir; sadece zihnen ve bedenen değil, duygusal olarak da sağlıklı, mutlu ve refah içinde hissetmenize odaklıdır.


Çünkü mutlu hissetmek, sağlıklı olmanın ayrılmaz bir parçasıdır. Dünya Sağlık Örgütü’nin ifadesi ile “sağlıklı olmak; sadece belirli hastalık ve/ya sakatlığın olmama hali değil, fiziksel, zihinsel ve sosyal açıdan bütüncül olarak iyi olma halidir”.[2]


İyi olmak ve mutlu hissetmek kavramlarının, insanlığın gelişimini ölçen yeni kavramlar olarak ele alınmakta olduğunu biliyor musunuz?[3]


Kulağa inanılmaz gelebilir ama dünya çapında 12 senedir insanların kendilerini mutlu hissetme endeksleri araştırılıyor ve senelik olarak yayınlanıyor. İlk olarak Amerika’da takip edilmeye başlanan “ülke vatandaşlarının kendilerini mutlu hissetme oranı” 2008 yılından bu yana The Gallup-Sharecare Well-Being Index (Gallup-Sharecare Refah endeksi) adı altında yayınlanıyor.[4]Endeks, Amerikalıların yaşamlarını ve günlük deneyimlerini, “mutluluk hissini” oluşturan birbiriyle ilişkili beş unsur üzerinden ölçüyor:

1. amaç duygusu,

2. sosyal ilişkiler,

3. finansal güvenlik,

4. toplumla ilişki ve

5. fiziksel sağlık[5]


2012’den bu yana uluslararası olarak ölçüm yapmaya başlayan endeks, ülkeleri mutluluk puanlarına göre şu 3 gruptan birine yerleştiriyor:

1. refah içinde olanlar

2. mücadele içinde olanlar

3. acı çekenler[6]


Benzer şekilde Birleşmiş Milletler tarafından düzenlenen World Happiness Report (Dünya Mutluluk Raporu) da 2012’den bu yana 156 ülkeyi vatandaşlarının kendilerini ne kadar mutlu algıladıklarına göre sıralıyor ve küresel mutluluk durumunun önemli bir araştırması olarak görülüyor.[7]Rapor ülkeleri şu 6 kritere göre ölçüp grupluyor:

1. Gayri safi yurt içi hasıla,

2. yaşam beklentisi,

3. cömertlik,

4. sosyal destek,

5. özgürlük ve

6. yolsuzluk seviyeleri[8]


Sözün özü, wellbeing yani mutlu hissetme hali artık sağlıklı olmanın şartlarından biri sayılan, insanlığın gelişimini ölçen, iş gücü verimine etkisi sebebiyle dünya ekonomisinde ülkelerin sıralamasını belirleyecek kadar önemli bir etkiye sahip olan belki de nihayet (duygusal) sağlığın paradan üstün olduğunu kanıtlayan bir kavram haline gelmiş durumda.


Sadece bu bile sağlığımızı bir bütün olarak ele almamızın, kendimizi sadece bedensel değil, duygusal ve zihinsel olarak da iyi hissetmemizin ne kadar önemli bir yaşamsal gösterge olduğunun kanıtı… Bugün lütfen kendinizi ne kadar mutlu hissettiğinizi ciddi olarak düşünün. Duygularınızı ve zihninizi de bedeniniz kadar iyi inceleyin. Kendinizi bir bütün olarak görme bakış açısını edinmeye çalışın. Eğer ihtiyacınız olursa, Heal&More® olarak her zaman yanınızdayız.#blog

#healandmore

#bütüncülsağlık

#wellness

#sağlık

#spa

#spor

#sağlıklıyaşam

#sağlıkhaber

#sağlıkhaberleri

#meditasyon

#huzur

#insan

[1] https://wellbeingmessenger.com/difference-between-wellness-and-wellbeing/ [2] https://www.who.int/about/who-we-are/constitution [3] https://link.springer.com/article/10.1007/s11205-015-1112-5 [4] https://www.gallup.com/175196/gallup-healthways-index-methodology.aspx [5] https://www.gallup.com/175196/gallup-healthways-index-methodology.aspx [6] https://www.gallup.com/178667/gallup-world-poll-work.aspx [7] https://worldhappiness.report/ed/2019/ [8] https://worldhappiness.report/faq/

35 görüntüleme0 yorum

Son Paylaşımlar

Hepsini Gör