Heal&More® Kişiye özel
Refleksoloji ve
Sinir Sistemi Esnek Dayanıklılık Seansı

İster bedenini, ister günlük hayattaki duygu ve düşünce akışını etkiliyor olsun, her rahatsızlık genel sağlık dengenin bozulmasından beslenir. Ve genel sağlık dengeni korumanın ve/ya yeninden kurmanın en yan etkisiz yollarından biri, vücudunun kendini iyileştirme mekanizmalarını çok yönlü olarak desteklemektir. Heal&More® Kişiye özel Refleksoloji ve Sinir Sistemi Esnek Dayanıklılık seansı, bu desteği uygulatarak öğretmeyi amaçlar.

Heal&More® Kişiye Özel Seanslar
Bu Desteği Nasıl Sağlar?

andriyko-podilnyk-tcB-RAbZ8Bc-unsplash_edited.jpg
andriyko-podilnyk-tcB-RAbZ8Bc-unsplash.jpg

VÜCUDUN İYİLEŞME MEKANİZMALARI

Refleksoloji, vücudunun her köşesine ulaşan sinir sistemin üzerinden işleyerek bu mekanizmaları uyaran/uyandıran kadim bir fiziksel bası tekniğidir. Klinik odaklı Refleksoloji ise binlerce yıldır kullanılan bu kadim tekniğin, modern tıbbı en etkin şekilde destekleyecek biçimde uyarlanmış hali olarak tanımlanabilir. Heal&More®’da uygulanan Klinik odaklı Refleksoloji teknikleri, dünyanın önde gelen Refleksoloji akademilerinden biri olan Reflexology Academy London® onaylıdır.

FİZİKSEL, MENTAL VE SOSYAL OLARAK İYİ HİSSETMENE DESTEK

Öte yandan, vücuttaki her sistem ve organın sadece fiziksel olarak desteklenmesi, tek yönlü beslenme gibi etki eder. Fayda sağlar ancak yeterli olmaz. Çünkü tıbben de kabul gördüğü üzere, “sağlıklı olmak”; hem fiziksel, hem mental (zihinsel) ve hem de sosyal (duygusal) açıdan kendini iyi hissetmek ile mümkün olabilen bir durumdur. Dolayısıyla, dengeli bir desteğin olmazsa olmazı, mental ve duygusal destektir.

HEM ESNEK, HEM DAYANIKLI BİR ZİHİN

Zihin ve duygular, gün içinde belki de bedenimizden çok daha fazla yük yüklendiğimiz, hayat boyu ağır ve kalıcı yükler taşıyan parçalarımızdır. Hem mental, hem de duygusal olarak en çok etkiyi (yani yükü) sosyal ilişkilerimizden alırız. Ve sosyal ilişkilerimiz de tıpkı bir ağacın dalları gibi, hayatımızın her yanına yayılmıştır. Bu nedenle mental ve duygusal olarak güçlenmenin yolu, tıpkı bir dal gibi aynı anda hem esnek hem de dayanıklı olabilmekten geçer.

SİNİR SİSTEMİNİN YÜKÜNÜ NAZİKÇE HAFİFLET

Bu nedenle, Heal&More®’da Klinik odaklı Refleksoloji seansları ve eğitimleri, duygusal ve zihinsel açıdan esnek dayanıklılığı geliştiren “Organic Intelligence®” (OI) tekniği ile desteklenir. OI, fiziksel semptomlara yol açan stres faktörlerinin sinir sistemi üzerinde yarattığı yükü “nazikçe” hafifletmeye dayanan, şefkate dayalı bir farkındalık yöntemidir. Kişinin stresten etkilenme şeklini; düşünceleri ve davranışları kontrol ederek ya da değişmeye zorlayarak değil de, duyulmasına izin vererek hafifleten, böylece kendi iyileşme mekanizmalarının devreye girmesine yardımcı olan bir farkındalık (mindfulness) programıdır.

ÇOK YÖNLÜ, BİRLEŞİK TEKNİKLER

Heal&More®’da sunulan bireysel seans ve eğitimlerin tamamında, Klinik odaklı Refleksoloji ve Organic Intelligence® tekniklerinin; yüzlerce vakada elde ettiğimiz deneyimle sentezlediğimiz birleşimi kullanılır. Bu şekilde sinir sistemi üzerinde çok yönlü (hem fiziksel, hem duygusal ve zihinsel) olarak çalışılır. Böylece vücudun kendini iyileştirme mekanizmalarının, sağlıklı olmanın gerektirdiği her 3 katmanda da (fiziksel, mental, sosyal) çalışmasına yardımcı olmayı amaçlarız.
Kullandığımız teknikler vücudun kendi mekanizmaları üzerinden işlediği için de, ister fiziksel, ister düşünce ve duygu bazında semptomlarla ortaya çıksın; her türlü rahatsızlığın iyileşme sürecine -üstelik yan etki yaratma riski olmadan- destek olabiliriz.

KİŞİYE ÖZEL TASARLANAN SEANSLAR

Kişisel seanslarımız, kurucu eğitmenimiz Sinan Özcan tarafından, kişiye özel olarak baştan tasarlanır. Çünkü hiç kimse, belirli bir rahatsızlığı diğer bir kimse ile birebir aynı şekilde yaşamaz. Herkesin bedeni gibi, zihni ve duyguları da farklı şekilde geliştiğinden; her birimizin rahatsızlıklardan etkilenme şekli, düzeyi ve hatta semptomları da farklıdır. Bu nedenle kişiye özel seans paketlerimiz, belirli rahatsızlıkları odağına alsa da, tamamen kişiye özel olarak baştan oluşturulmaktadır.

DİLERSEN ÖZET VİDEO PAYLAŞIMLI

Tüm çalışmalarımızdaki odak noktamız; bu teknikleri, çalışmanın süresinin izin verdiği ölçü ve derinlikte, danışanlarımıza öğreterek, kendi sağlıklarını ömür boyu desteklemelerine yardımcı olabilmektir. Bu nedenle seans sonlarında, her bir danışanımız ile kendi seansı boyunca gösterilen Refleksoloji hareketlerini içeren bir özet videoyu da paylaşmaktayız.

Dilersen seansını "Özet Video Paylaşımlı" olarak seçebilirsin.

Farklı konu başlıklarında kişiye özel tasarlanan kişiye özel Refleksoloji ve Sinir Sistemi Esnek Dayanıklılık Seansları

Sinan Foto.png

Kişiye Özel Seans

Özet Video Paylaşımlı

Farklı konu başlıklarında kişiye özel tasarlanan kişiye özel Refleksoloji ve Sinir Sistemi Esnek Dayanıklılık Seansları ve özet videoları

Kişiye Özel

Seans