top of page

ORGANIC INTELLIGENCE®
SİNİR SİSTEMİ ESNEK DAYANIKLILIK
ARTTIRMA PROTOKOLÜ

"Belirsizlik ortaya çıkınca tepki vermeye, çoğunlukla da aşırı tepki vermeye meyilliyiz. 
Gerçek şu ki, bunun yerine oldukça farklı bir şey deneyebilirsiniz. 
Gördüğünüz şey karşısında kafanız karışırsa keskin bir dikkatle bakmayın.

Onun yerine sakinleşerek iç benliğinizin onu hissetmesine izin verin. 
Eğer işittiğiniz şeyi anlayamadıysanız, dinlemek için çabalamayın.

Bir adım geri çekilin ve iç sessizliğinizde titreşimi fark edin."

Lao Tzu

Organic Intelligence® (OI, Organik Zeka); stres, kaygı ve sarsıntı sonrası stres sendromunu şefkat yaklaşımıyla çözmeyi amaçlayan, insanda esnek dayanıklılık ve güçlendirmeye yönelik yeni ve eşsiz bir protokoldür. 

OI teorisine göre, bir seansta yanlış olana odaklanmak yanlıştır, buna travmaya odaklanmak da dahildir. 

OI; travmaya, insan psikolojisi ve fizyolojisine patoloji ve travma odaklı perspektiften çıkarak; mindfulness (bilinçli farkındalık) ve öz-düzenleme biliminin bilgeliğinden uyarlanarak oluşturulan kanıtlanmış bir perspektife doğru geçiş yapmaktadır. OI, gergin bir sistemden iyileşmeye geçişin nasıl olduğunu öğretir ve acıdan özgürleşmeyi mümkün kılar. Acıdan özgürleşmek, şimdi ve burada içindeki otantik titreşimli bir hayat için özgürlüğe dönüşür. 

Kendiliğinden iç görü sağlamaktan ziyade OI; derinlikle eşgüdümlü bir protokole göre izlenebilir olan, bedendeki his değişimleriyle doğal olarak meydana gelen, bütünleşmiş biyolojinin ritmi olan uyumlulukta artışa yönelik fizyo-duygusal hallere yol göstermeyi amaçlar. 

OI, binlerce uygulayıcıyı eğitmiş olan ve Kuzey Amerika, Avrupa, Ortadoğu ve Asya’da travma çözümleme eğitmenlerini eğiten Steve Hoskinson tarafından geliştirilmiştir. 

İnsan Tabiatı 
OI insan doğasını sorgulayarak başlar. İnsan tabiatımızın kalbinde olağandışı bir cesaret, bastırılamaz bir keşif güdüsü ve neredeyse mucizevi derecede sosyal eğilimler vardır. Bunlar kendisini cömertlik, kendini feda etme, evimizde ve yüreğimizde yaşayan çeşitli türlerle bağ kurma olarak kendini gösterir. İnsan tabiatının sırrının aşk, sevgi olduğu sır değildir… 

Bilim ve Bilgelik 
OI; psikoloji, kompleks yapılar, antropoloji ve biyoloji ile beraber, doğuştan ilim taşıyan mistik okullar ve antik bilgelik geleneklerinden meydana gelmiştir. OI, içsel doğamızın – biyolojik, psikolojik ve ruhsal - bilgeliğiyle modern eşzamanlı sistemlerin anlayışını birleştirir, entegre eder. 

Özetle OI, sinir sistemimizi yeniden kalibre ederek, ayarlayarak, sonu gelmeyen çabalamadan özgürleşme kapasitemizi deneyimlememizi kolaylaştırır. Yeniden ayarlanmış bir sinir sistemi, yaşamda ahengin yolunu açar, yine ve yeniden özgürce ilişkilenmeye ve aşka. OI kendimizi, hep birlikte yükselen şefkatle ve sürdürülebilir eylem içinde bulma olanağı sunar, içtenlik ve kolaylığın birleşmesiyle. İçtenlik ve kolaylığın birleşimini Nishkam Karma Sanskritçe’de “sonuca bağlı kalmaksızın, sorumlulukla eylemde bulunmak” diye tanımlamıştır. Organic Intelligence® yaklaşımı seanslarımda entegre şekilde uygulanmaktadır. 

Kaynak: https://organicintelligence.org/about-organic-intelligence/

bottom of page